Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Aleksandrów Łódzki w liczbach

Geoportal Aleksandrów Łódzki

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Aleksandrów Łódzki

Aleksandrów Łódzki, gmina w województwie łódzkim, powiat zgierski.

Powierzchnia gminy Aleksandrów Łódzki wynosi 116 km2, zajmuje 1159 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Aleksandrów Łódzki zamieszkuje 32 685 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 170 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Aleksandrów Łódzki wynosi 281, jest 338 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Aleksandrów Łódzki. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Aleksandrów Łódzki prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Aleksandrów Łódzki.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Aleksandrów Łódzki: 1161159
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Aleksandrów Łódzki: 0,46628
Lesistość w % w gminie Aleksandrów Łódzki: 25,11085
Ludność na 1 km2 w gminie Aleksandrów Łódzki: 281338
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Aleksandrów Łódzki: 11,8129
Liczba ludności ogółem w gminie Aleksandrów Łódzki: 32 685170
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Aleksandrów Łódzki: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Aleksandrów Łódzki: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Aleksandrów Łódzki: 9,26-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Aleksandrów Łódzki: 71,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Aleksandrów Łódzki: 134186
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Aleksandrów Łódzki: 5,8569
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Aleksandrów Łódzki: 92,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Aleksandrów Łódzki: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Aleksandrów Łódzki: 2146
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Aleksandrów Łódzki: 867,1825
Przedszkola bez specjalnych w gminie Aleksandrów Łódzki: 8293
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Aleksandrów Łódzki: 412,2255
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Aleksandrów Łódzki: 79,41748
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Aleksandrów Łódzki: 6,5158
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Aleksandrów Łódzki: 2731337
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Aleksandrów Łódzki: 3 820-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Aleksandrów Łódzki: 4 018-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Aleksandrów Łódzki: 4 428-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Aleksandrów Łódzki: 90,41324
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Aleksandrów Łódzki: 22,91842
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Aleksandrów Łódzki: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Aleksandrów Łódzki: 37,4916
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Aleksandrów Łódzki: 82,61552
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Aleksandrów Łódzki: 11,01699

Źródłem danych statystycznych dla gminy Aleksandrów Łódzki jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Aleksandrów Łódzki, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Aleksandrów Łódzki. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.