Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Aleksandrów Łódzki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Aleksandrów Łódzki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Aleksandrów Łódzki.

Mapa Geoportal Aleksandrów Łódzki

Dane urzędu

Urząd Miejski w Aleksandrowie ŁódzkimPlac Kościuszki 2Aleksandrów Łódzki, 95-070

Tel: 42 2700300

Fax: 42 2700313

E-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Aleksandrów Łódzki: 1020043

Witryna: www.aleksandrow-lodzki.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jacek Zbigniew Lipińskigmina@aleksandrow-lodzki.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Aleksandrowa Łódzkiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Aleksandrów Łódzki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Aleksandrów Łódzki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Aleksandrowa Łódzkiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Aleksandrowa Łódzkiego

Gmina Aleksandrów Łódzki w liczbach

Powierzchnia gminy Aleksandrów Łódzki*

116 km2

1159 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki*

32 685 mieszkańców

170 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Aleksandrów Łódzki*

281 mieszkańców na km2

338 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Aleksandrów Łódzki

Geoportal Aleksandrów Łódzki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Aleksandrów Łódzki

Jak powstał Geoportal gminy Aleksandrów Łódzki?

Geoportal Aleksandrów Łódzki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Aleksandrów Łódzki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Aleksandrów Łódzki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Aleksandrów Łódzki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Aleksandrów Łódzki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Aleksandrów Łódzki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Aleksandrów Łódzki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Aleksandrów Łódzki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Aleksandrów Łódzki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Aleksandrowa Łódzkiego.
Informacje na Geoportalu Aleksandrów Łódzki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Aleksandrów Łódzki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Aleksandrów Łódzki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Aleksandrów Łódzki;
 • Rejestr MPZP Aleksandrów Łódzki;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Aleksandrów Łódzki;
 • Mapa Topograficzna gminy Aleksandrów Łódzki;
 • Mapa Solarna gminy Aleksandrów Łódzki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Aleksandrów Łódzki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Aleksandrów Łódzki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Aleksandrów Łódzki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Aleksandrów Łódzki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Aleksandrów Łódzki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Aleksandrowie Łódzkim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Aleksandrowa Łódzkiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Aleksandrów Łódzki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Aleksandrów Łódzki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Aleksandrów Łódzki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Aleksandrowa Łódzkiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Aleksandrowa Łódzkiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Aleksandrów Łódzki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Aleksandrów Łódzki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Aleksandrowie Łódzkim.

  Geoportal gminy Aleksandrów Łódzki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Aleksandrów Łódzki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Aleksandrowie Łódzkim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Aleksandrów Łódzki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Aleksandrowie Łódzkim.

  W Geoportalu Aleksandrów Łódzki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Aleksandrów Łódzki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Aleksandrowie Łódzkim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Aleksandrów Łódzki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Aleksandrów Łódzki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Aleksandrów Łódzki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Aleksandrów Łódzki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Aleksandrów Łódzki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Aleksandrów Łódzki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Aleksandrów Łódzki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Aleksandrów Łódzki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Aleksandrowie Łódzkim. W Geoportalu gminy Aleksandrów Łódzki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Aleksandrowie Łódzkim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Aleksandrów Łódzki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Aleksandrów Łódzki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Aleksandrów Łódzki dla mieszkańców

Geoportal Aleksandrów Łódzki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Aleksandrów Łódzki. Na mapie Aleksandrowa Łódzkiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Aleksandrów Łódzki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Aleksandrów Łódzki. Korzystając z map Geoportalu gminy Aleksandrów Łódzki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Aleksandrów Łódzki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Aleksandrów Łódzki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Aleksandrów Łódzki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować